Regulamin u偶ytkownia

搂 1

Informacje o sklepie

 1. Sklep internetowy GOLD BOX, dost臋pny pod adresem internetowym http://goldbox.com.pl , prowadzony jest przez Mateusza Mokrzysia prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Mateusz Mokrzy艣 wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG), NIP 758-226-69-68 , REGON 360978304

 1. Kontakt ze sklepem internetowym :

  1. Adres Sprzedawcy: ul. Magiczna 18/U-4 ; Warszawa 03-289

  2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@goldbox.com.pl

  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 733 319 033 (Klient mo偶e porozumie膰 si臋 telefonicznie ze Sprzedawc膮 w od poniedzia艂ku do pi膮tku godzinach 10.30-19.00 oraz w sobot臋 od 9.00 -14.00)

  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 58 1050 1025 1000 0092 4164 7370

  5. Dane teleadresowe, o jakich mowa w ust臋pach poprzedzaj膮cych stanowi膮 dane umo偶liwiaj膮ce szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawc膮.

  6. Sklep stanowi platform臋 teleinformatyczn膮 s艂u偶膮c膮 do sk艂adania i przyjmowania zam贸wie艅 na prezentowane w jej ramach towary, do korzystania z kt贸rej wymagane jest: po艂膮czenie z sieci膮 Internet, przegl膮darka internetowa umo偶liwiaj膮ca wywo艂ywanie informacji i przegl膮danie ich na ekranie komputera lub innego urz膮dzenia s艂u偶膮cego do wy艣wietlania tre艣ci stron WWW.

搂 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Mateusz Mokrzy艣, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG), NIP 758-226-69-68 , REGON 360978304

 1. Klient - ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.

 2. Przedsi臋biorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu.

 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym http://goldbox.com.pl

 4. Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Towar- dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma/us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

 7. Zam贸wienie - o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia umowy sprzeda偶y Towaru lub Towar贸w ze Sprzedawc膮.

 8. Umowa - umowa sprzeda偶y Towaru zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow臋 rozumie si臋 te偶 - stosowanie do cech Towaru - umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, s膮 w nim gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie.

搂 3

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Towary, niezb臋dne s膮:

 1. urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookies,

搂 4

Informacje og贸lne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.

 2. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na towary znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta zgodnie z postanowieniami 搂 5 Regulaminu albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT).

 4. Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe), o kt贸rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

搂 5

Zak艂adanie Konta w Sklepie

 1. Aby za艂o偶y膰 Konto w Sklepie, nale偶y wype艂ni膰 Formularz rejestracji. Niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych: imi臋 i nazwisko , adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail

 2. Za艂o偶enie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie loginu i has艂a ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂 1.

搂6

Warunki dotycz膮ce sprzeda偶y Towar贸w oraz sk艂adania Zam贸wienia

 1. Sprzedawca za po艣rednictwem sieci Internet w ramach Sklepu oferuje sprzeda偶 Towar贸w, w tym w szczeg贸lno艣ci bi偶uterii, a tak偶e us艂ug臋, polegaj膮c膮 na wyrobie okre艣lonej bi偶uterii. Niezb臋dnym do dokonanie zakupu jest zarejestrowanie si臋 na stronie internetowej, utworzenie indywidualnego Konta.

 2. Stron膮 um贸w zawieranych z Sprzedawc膮, w zwi膮zku ze sprzeda偶膮 lub 艣wiadczeniem us艂ug realizowanymi w Sklepie, mo偶e by膰 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba fizyczna posiadaj膮ca cz臋艣ciow膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych (osoba ma艂oletnia, kt贸ra uko艅czy艂a lat 13 lub osoba cz臋艣ciowo ubezw艂asnowolniona) posiadaj膮ca zgod臋 przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, ale posiadaj膮ca zdolno艣膰 prawn膮, zwana zgodnie z 搂2 Regulaminu Klientem.

 3. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y:

 1. wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk 鈥濳oszyk鈥 (lub r贸wnoznaczny);

 2. zalogowa膰 si臋 na swoje Konto si臋 lub skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji;

 3. je偶eli wybrano mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji - wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam贸wienia oraz adresu, na kt贸ry ma nast膮pi膰 dostawa Produktu, wybra膰 rodzaj przesy艂ki (spos贸b dostarczenia Produktu), wpisa膰 dane do faktury, je艣li s膮 inne ni偶 dane odbiorcy Zam贸wienia,

 4. klikn膮膰 przycisk 鈥淶amawiam i p艂ac臋鈥

 5. wybra膰 jeden z dost臋pnych sposob贸w p艂atno艣ci i w zale偶no艣ci od sposobu p艂atno艣ci, op艂aci膰 zam贸wienie w okre艣lonym terminie, z zastrze偶eniem 搂 8 pkt 3.

 1. Bezpo艣rednio przed z艂o偶eniem Zam贸wienia poprzez u偶ycie przycisku opisanego 鈥瀂amawiam i p艂ac臋鈥, Klient przed zakupem jest informowany w szczeg贸lno艣ci o g艂贸wnych cechach 艣wiadczenia, co obejmuje w szczeg贸lno艣ci nazw臋 zam贸wionego Towaru, 艂膮cznej kwocie do zap艂aty, obejmuj膮cej cen臋 Towaru i koszty dostarczenia Towaru b臋d膮cego przedmiotem Zam贸wienia do Klienta.

 2. Bezpo艣rednio po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca, przyjmuje ofert臋 Klienta - potwierdza zawarcie umowy wysy艂aj膮c email na podany przez Klienta adres, przesy艂aj膮c jednocze艣nie informacj臋 o g艂贸wnych cechach 艣wiadczenia, o jakiej mowa w ust. 4 powy偶ej.

 3. Sprzedawca realizuje Zam贸wienia (dostarcza zam贸wione Towary) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Sprzedawca umo偶liwia swoim Klientom zap艂at臋 za zam贸wione Towary na nast臋puj膮ce sposoby:

 1. P艂atno艣膰 za pobraniem

 2. P艂atno艣膰 przelewem na konto Sprzedawcy

 1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod dostawy lub odbioru zam贸wionego Produktu:

- Przesy艂ka pocztowa, przesy艂ka pocztowa pobraniowa,

- Przesy艂ka kurierska, przesy艂ka kurierska pobraniowa,

- Odbi贸r osobisty dost臋pny pod adresem: ul. Skarbka z G贸r 116 paw. C8; Warszawa 03-287

 1. Przy p艂atno艣ci przelewem na konto Sprzedawcy, Sprzedawca rozpoczyna realizacj臋 Zam贸wienia po otrzymaniu od operatora systemu p艂atno艣ci potwierdzenia zap艂aty.

 2. Do ka偶dego zam贸wienia z艂o偶onego przez Klienta b臋d膮cego konsumentem w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego Sprzedawca wystawia paragon fiskalny.

 3. Je艣li z艂o偶one przez Klienta Zam贸wienie nie b臋dzie mog艂o by膰 zrealizowane z uwagi na niedost臋pno艣膰 Towaru obj臋tego Zam贸wieniem, Klient zostanie o tym fakcie niezw艂ocznie poinformowany, a kwota wp艂acona na poczet ceny sprzeda偶y Towaru i koszt贸w dostawy zostanie mu niezw艂ocznie zwr贸cona.

 4. Sprzedawca zastrzega, i偶 wys艂anie Towaru przesy艂k膮 za pobraniem jest mo偶liwa tylko do Towar贸w do warto艣ci 100 z艂. Towary o wi臋kszej warto艣ci b臋d膮 wysy艂ane po uprzedniej p艂atno艣ci na konto Sprzedawcy.

搂 7

Wykonanie umowy sprzeda偶y

 1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza zam贸wienia w Sklepie internetowym zgodnie z 搂 6 Regulaminu.

 2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. p艂atno艣ci przelewem, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y - w przeciwnym razie zam贸wienie zostanie anulowane.

 2. p艂atno艣ci za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki.

 1. Je偶eli Klient wybra艂 spos贸b dostawy inny ni偶 odbi贸r osobisty, Produkt zostanie wys艂any przez Sprzedawc臋 nie zw艂ocznie (z zastrze偶eniem ust臋pu 3 niniejszego paragrafu), w spos贸b wybrany przez Klienta podczas sk艂adania Zam贸wienia.

 2. Pocz膮tek biegu dostawy Towaru do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci za pobraniem 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y,

 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Produkt b臋dzie gotowy do odbioru pod adresem sklepu wskazanym w 搂1 Regulaminu.

 2. Dostawa Produktu odbywa si臋 wy艂膮cznie na terenie Polski.

搂 8

Prawo odst膮pienia od umowy

 1. Konsument mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu okre艣lonego w ust. 1 rozpoczyna si臋 od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej ni偶 przewo藕nik.

 3. W przypadku Umowy, kt贸ra obejmuje wiele Towar贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci.

 4. W przypadku Umowy, kt贸ra polega na regularnym dostarczaniu Towar贸w przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od obj臋cia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. O艣wiadczenie mo偶e by膰 wys艂ane za pomoc膮 tradycyjnej poczty b膮d藕 drog膮 elektroniczn膮 poprzez przes艂anie o艣wiadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zosta艂y okre艣lone w 搂 1. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 r贸wnie偶 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 1. W przypadku przes艂ania o艣wiadczenia przez Konsumenta drog膮 elektroniczn膮, Sprzedawca niezw艂ocznie prze艣le Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy.

 2. Skutki odst膮pienia od Umowy:

 1. W przypadku odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰 Umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

 2. W przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋.

 3. Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Konsumenta u偶yte w pierwotnej transakcji,

 4. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Towaru z powrotem.

 5. Konsument powinien odes艂a膰 Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, je艣li Konsument ode艣le Towaru przed up艂ywem terminu 14 dni.

 6. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru, tak偶e koszty zwrotu Towaru, je艣li ze wzgl臋du na sw贸j charakter Towar ten nie m贸g艂 zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂any poczt膮.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci Towaru wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 1. Prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu,

 3. w kt贸re przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia,

 4. o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przez rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od Umowy,

 5. w kt贸rym cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy,

 6. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami,

 7. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 8. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu,

 9. o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋,

 10. o dostarczenie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od Umowy,

搂 9

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczy膰 Klientowi Towary wolne od wad fizycznych i prawnych. Wada fizyczna polega w szczeg贸lno艣ci na niezgodno艣ci Towaru z umow膮, polegaj膮cej w szczeg贸lno艣ci na:

 1. braku w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re Towar tego rodzaju powinien mie膰 ze wzgl臋du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia;

 2. braku w艂a艣ciwo艣ci Towaru, o kt贸rych istnieniu Sprzedawca zapewni艂 Klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci w opisie zamieszczonym w Sklepie,

 3. nienadawaniu si臋 Towaru do celu, o kt贸rym Klient poinformowa艂 Sprzedawc臋 przy zawarciu umowy, w przypadku gdy Sprzedawca nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego przeznaczenia Towaru,

 4. wydaniu Towaru Klientowi w stanie niezupe艂nym.

 1. Je偶eli Towar ma wady, kt贸re tkwi艂y w nim w chwili otrzymania przez Klienta Towaru lub zosta艂 uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przes艂ania wraz z pisemn膮 reklamacj膮, poczt膮 na adres Sprzedawcy wskazany w 搂 1 Regulaminu. Reklamacja ma obejmowa膰 mo偶liwie dok艂adny opis wady oraz dokument potwierdzaj膮cy zakup (paragon lub faktur臋 VAT). Sprzedawca zapewnia, 偶e w razie potrzeby zwr贸ci si臋 do Klienta o uzupe艂nienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub pro艣by ze strony Sprzedawcy b臋d膮 mia艂y na celu wy艂膮cznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy spos贸b za艂atwienia zg艂oszonej przez Klienta reklamacji i nie maj膮 wp艂ywu na termin udzielania odpowiedzi na z艂o偶on膮 reklamacj臋.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za wady Towaru tkwi膮ce w nim w chwili wydania lub wynik艂e z okoliczno艣ci tkwi膮cych w Towarze w chwili wydania, je偶eli wady te zosta艂y wykryte w okresie dw贸ch lat od dnia dostarczenia Towaru do Klienta.

 3. Klient mo偶e 偶膮da膰 wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo dokonania jego naprawy, a tak偶e od umowy odst膮pi膰 albo 偶膮da膰 obni偶enia ceny, je偶eli Sprzedawca nie zaproponuje wymiany albo naprawy.

 4. Sprzedawca jest zobowi膮zany wymieni膰 Towar wadliwy lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych uci膮偶liwo艣ci dla Klienta.

 5. Je偶eli Sprzedawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na wolny od wad, Klient jest uprawniony do z艂o偶enia o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny lub odst膮pieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje zastosowania w stosunkach pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientami nieb臋d膮cymi konsumentami w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego.

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci z mechaniczne uszkodzenia Towaru, je偶eli nie tkwi艂y w nim w momencie otrzymania Towaru przez Klienta lub nie powsta艂y w wyniku wad tkwi膮cych w Towarze w momencie otrzymania Towaru przez Klienta. Stwierdzenie takich mechanicznych uszkodze艅 b臋dzie stanowi艂o podstaw臋 do odmowy uznania reklamacji za zasadn膮.

 7. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamacj臋 z艂o偶on膮 przez Klienta b臋d膮cego konsumentem w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozosta艂ych przypadkach w terminie 30 dni.

 8. Sprzedawca odpowiada wzgl臋dem Klienta na zasadach okre艣lonych powy偶ej:

 1. w stosunku do Klient贸w b臋d膮cych konsumentami w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego, je偶eli wada zostanie stwierdzona przed up艂ywem 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie p贸藕niej ni偶 w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady,

 2. w stosunku do Klient贸w nieb臋d膮cych konsumentami, je偶eli wada zostanie stwierdzona przed up艂ywem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.

 1. W przypadku Klient贸w nieb臋d膮cych konsumentami w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego, Klient traci uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli nie zbada Towaru niezw艂ocznie po jego otrzymaniu.

搂 10

Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

 1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej

 2. Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:

 1. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z Umowy zawartej ze Sprzedawc膮.

 2. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮.

 3. Konsument mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy nim a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).

搂 11

Postanowienia ko艅cowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W tym celu mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.